MÅL

Game Mål

Mohawke Hockeyshot Blocker

Utbytes Nät och
Back Nät

Full Stort Mål Förstärkt

Backstop/Backstop XL

Puck Catcher

Medel Stort Mål

Mohawke Shooting Target
5 hål

Mini Mål

4 Corner Catcher