Tung Puck

Tungpuck  
ArtNr: 359


Denna tungpuck är alltid orange för att kunna urskiljas från den vanliga pucken. För att undvika att spelaren INTE skjuter slagskott på tungpucken, vilket kan medföra skador både på utrustning och spelaren. Tungpucken som väger 280 gram används för att få upp styrkan i handled och armar.